She sells ....

Dieses Thema im Forum "Media 2.0" wurde erstellt von heide69, 27. März 2014.

 1. heide69

  heide69 ....

  She...  She sells sea shells on the sea shore;
  The shells that she sells are sea shells I'm sure.
  So if she sells sea shells on the sea shore,
  I'm sure that the shells are sea shore shells.

  Und jetzt ich:

  She sells seafells at the scheestor
  the fells that she tells are the she wells in store
  so if she fells see in the tea store
  i`m sure in the hell are you shure bells?
   
 2. Anonymous

  Anonymous Guest

  《施氏食獅史》

  石室詩士施氏,嗜獅,誓食十獅。
  氏時時適市視獅。
  十時,適十獅適市。
  是時,適施氏適市。
  氏視是十獅,恃矢勢,使是十獅逝世。
  氏拾是十獅屍,適石室。
  石室濕,氏使侍拭石室。
  石室拭,氏始試食是十獅。
  食時,始識是十獅,實十石獅屍。
  試釋是事。

  „Shī Shì shí shī shǐ“

  Shíshì shīshì Shī Shì, shì shī, shì shí shí shī.
  Shì shíshí shì shì shì shī.
  Shí shí, shì shí shī shì shì.
  Shì shí, shì Shī Shì shì shì.
  Shì shì shì shí shī, shì shǐ shì, shǐ shì shí shī shìshì.
  Shì shí shì shí shī shī, shì shíshì.
  Shíshì shī, Shì shǐ shì shì shíshì.
  Shíshì shì, Shì shǐ shì shí shì shí shī.
  Shí shí, shǐ shí shì shí shī, shí shí shí shī shī.
  Shì shì shì shì.

  http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6wen ... h%C3%B6hle
   
 3. Anonymous

  Anonymous Guest

  ich find deinen text besser.
   
 4. darsho

  darsho ...