Akai AX80 Test

Blue Box: Akai, AX80, AX60, Analog-Synthesizer  – Mein kleiner Text zum Akai AX80 Synthesizer